Premio Joven Empresario

cabecera-premio-aje-2016

 

A Asociación de Xóvenes Empresarios de Pontevedra no seu compromiso coa promoción e difusión da cultura emprendedora, a innovación empresarial, a creación de emprego e a internacionalización da PEME organiza este ano a XXI Edición do Premio Xove Empresario, co obxetivo de recoñecer e premiar a labor de aqueles emprendedores e xovenes empresarios que co seu esforzó e dedicación contribúen día a día a crear riqueza e emprego na nosa  provincia.
Este XXI Premio Xove Empresario de Pontevedra está dirixido a aquelas ideas de negocio que sean lideradas por mozos da nosa provincia e sexan viables técnica e económicamente.
É por iso que AJE Pontevedra quere con este XXI Premio Xove Empresario recompensar ese espíritu de loita que move a estos mozos a superar todos os obstáculos, actualiza a súa imaxe, os seus recursos e a súa enerxía en crear una empresa da que toda a sociedades se beneficia.
Este premio suporá para o xove empresario gañador a proxección, a través dos medios de prensa e publicidade, da súa actividade empresarial, servindo de exemplo de superación á xuventude mostrando que o autoemprego e a innovación no mesmo e outra posibilidade de traballo, así como reclamar en voz alta o apoio de todos, o colectivo de emprendedores e xoves  empresarios, como protagonistas do presente e do futuro da nosa provincia.

 

BASES

PREMIOS

Esta XXI Edición do Premio Xove Empresario do Ano 2016 componse de dúas categorías e as seguintes mencións de honor:
CATEGORÍAS:
 • Xove Empresario do Ano 2016 dotado en función das súas necesidades e da súa actividade dunha oficina ou dunha nave no polígono industrial de Barro –Meis, con vixencia dun ano prorrogable a dous, iPad, Bono-Formación cortesía da Escuela de Negocios Afundación de IESIDE , e escultura conmemorativa deste evento.
 • Xove Emprendedor do Ano 2016 dotado con aloxamento  gratuíto durante un ano nun dos viveiros do Consorcio da Zona Franca de Vigo, iPad, Bono – Formación cortesía da Escuela de Negocios Afundación de IESIDE  e escultura conmemorativa deste evento.
 • Optaran todas as candidaturas a 4 locais comerciais no Centro Comercial A Barca adecuados para a súa adaptación a actividade prevista durante un período de 6 meses sen costo, en renda e gastos de comunidade, salvo os gastos correntes/privativos que xere o propio negocio e as responsabilidades que da propia actividade se deriven.
 • Accesit Innovación escultura conmemorativa deste evento.
 • Accesit Creación de emprego e escultura conmemorativa deste evento.
 • Todos os candidatos os premios recibirán un diploma de participación.

REQUISITOS

 • Poderán presentarse todos aqueles xóvenes empresarios e emprendedores con data de nacemento non anterior ó 31 de Outubro de 1975.
 • Xove Empresario do Ano 2016 empresas constituídas ata o 30 de Abril de 2015. Xove Emprendedor do Ano 2016 debe ter un proxecto de empresa a punto de por en marcha ou empresa constituída con posterioridade o 30 Abril de 2015.
 • Ter domicilio social na provincia de Pontevedra.
 • O capital social das empresas candidatas deberá estar participado nun 25% como mínimo por persoas físicas menores de 41 anos.
 • A empresa non poderá estar participada por entidades ou empresas de titularidade pública.
 • Estar ao corrente nas súas obrigas fiscais, pagos de cotas á seguridade social e non ter contraída débeda algunha coa Comunidade Autónoma Galega
 • Non ter solicitado declaración de concurso, non ter sido declarado insolvente ou en concurso nin estar suxeito a intervención xudicial nin inhabilitado conforme á lei concursal.
 • Asistencia obrigatoria o acto de entrega dos premios

 

PRAZO DE ENTREGA

As candidaturas xunto coa documentación sinalada nas bases poderá presentarse ata as 14:00h. do día 7 de Novembro.

 

DOCUMENTACIÓN

Os candidatos que desexen concurrir a estes Premios deberán enviar a  documentación a info@ajepontevedra.com
 • Solicitude de candidatura asinada que poderán conseguir na sede de AJE Pontevedra o una descargala nesta páxina web.
 • Memoria descritiva da actividade empresarial (optativa, maior información para o xurado)
 • Os candidatos que se presentan a categoría Xove Emprendedor deberán enviar un video de duración máxima 2 minutos, describindo a actividade
 • DNI do candidato ou candidatos.
 • Tarxeta CIF da Empresa.
 • Escrituras de Constitución da Empresa, estatutos e modificacións posteriores.
 • Logotipo para a difusión dos candidatos en web, redes, prensa e para o día do evento.
                                                                           INSCRIBETE-EMPRENDEDORINSCRIBETE EMPRESARIO copia

 

 

cartel-xove-empresario-2016

triptico-premio-xove-empresario-1 triptico-premio-xove-empresario-2CANDIDATOS

emprendedor

publicidad-premio-2016-1